Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv
Zručnosti a kvalifikácie


Európska stratégia zamestnanosti


Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenie


Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvuFinancovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 1 of 1 for "4944"

Praktická príručka o uplatniteľných právnych predpisoch v Európskej únii (EÚ), Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku  (2013)