Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Pilier sociálnych právZručnosti
Európska stratégia zamestnanosti

Zmena pobytu a práca v Európe


Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenieAnalýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu


Iniciatíva Európa 2020
Financovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 1 of 1 for "4944"

Praktická príručka o uplatniteľných právnych predpisoch v Európskej únii (EÚ), Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku (2013)