Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Стълб на социалните праваУмения
Европейска стратегия за заетост

Преместване и работа в Европа


Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване


Анализ, oценка, oценка на въздействието


Инициативи на „Европа 2020“
Финансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 50 for "SPCNationalSocialReport"

National Social Report - Austria (2015)

National Social Report - Belgium (2015)

National Social Report 2015 - Bulgaria (2015)

National Social Report 2015 - Croatia (2015)

National Social Report - Czech Republic (2015)

National Social Report 2015 - Denmark (2015)

National Social Report 2015 - Estonia (2015)

National Social Report 2015 - Finland  (2015)

National Social Report 2015 - Germany (2015)

National Social Report 2015 - Hungary (2015)