Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματαΕυρωπαϊκή Στρατηγική ΑπασχόλησηςΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
Εταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη

Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 25 for "premplservices"

PES France: host country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Austria: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Belgium (ACTIRIS): peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Belgium (VDAB): peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Bulgaria: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Estonia: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Finland: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English