Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 23 for "premplservices"

PES Finland (Marja Rantakaulio): Labour market training and chargeable services for employers – The case of Finland  (2012)

PES Sweden (Göran Åhman and Soledad Grafeuille): Re-integrating disadvantaged individuals in collaboration with employers – The case of Sweden  (2012)

PES Germany (René Siegert): Employer’s service of the German Federal Employment Agency  (2012)

PES France (Bruno Lucas): Presentation on Service offer to employers  (2012)

Jaap de Koning: How to best structure services for employers?  (2012)
Peer Review: PES and effective services for employers

PES United Kingdom: peer country paper  (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

PES Sweden: peer country paper  (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

PES Slovenia: peer country paper  (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

PES Netherlands: peer country paper  (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

PES Lithuania: peer country paper  (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers