Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Права на работното място

Европейска стратегия за заетост
Анализ, oценка, oценка на въздействието

Работа в друга страна от ЕСПартньори

Социална защита и социално приобщаване

Инициативи на „Европа 2020“
ФинансиранеКоординация на системите за социална сигурност в ЕС 

Резултати

Showing 1 - 10 of 25 for "premplservices"

PES France: host country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Austria: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Belgium (ACTIRIS): peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Belgium (VDAB): peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Bulgaria: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Estonia: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English

PES Finland: peer country paper (2012)
Input into Peer Review on public employment services and effective services for employers

pdf English