Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 26 for "prchannelling"

Analytical Paper: Multi-Channel Management in PES: from blending to omni-channelling  (2017)

PES Austria (Gerhard Pöschl): Integrated multi-channelling service: leading and steering the AMS into the multi-channel world  (2011)

PES Austria (Gerhard Pöschl): Integrated Multichannel Service (IMS)  (2011)

PES Sweden (Claes-Göran Lock): Public Employment Service in Sweden - Multichannel strategy  (2011)

PES Estonia (Pille Liimal): Multi-channelling – experiences of Estonian PES  (2011)

PES Belgium VDAB (Ronny Rycx): Multi-channelling at VDAB  (2011)

Willem Pietersen: Integrated multi-channelling – research and PES practice  (2011)

PES Belgium – VDAB (Veerle Torrekens): Overview of channels  (2011)

PES Belgium (Ronny Rycx): Multi-channelling at VDAB Belgium  (2011)

PES Belgium – VDAB (Ronny Rycx) Case - vacancy flow and follow-up  (2011)