Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι
Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 25 for "minutespesexpertgroup"

Operational conclusions – Meeting of the Heads of PES on 11-12.06.15, Riga, Latvia  (2015)

Operational conclusions: Meeting of the Assistants to Heads of PES, 25-26 October 2012, Brussels  (2012)

Operational conclusions: Meeting of the Heads of PES, Dublin, 20-21 June 2013  (2013)

Operational conclusions: Meeting of the Assistants to Heads of PES, 22-23 March, Brussels  (2012)

Operational conclusions: Meeting of the Heads of PES, 18-19 June, Copenhagen  (2012)

Operational Conclusions: Meeting of the Heads of PES, 9-10 December, Limassol, Cyprus  (2012)

Operational conclusions – Meeting of the Heads of PES on 12-13 June 2014, Athens, Greece  (2014)

Operational conclusions - Meeting of the Assistants to Heads of PES, 20-21 March 2014, Brussels  (2014)

Operational conclusions – Meeting of the Heads of PES on 16-17 December 2013, Vilnius, Lithuania  (2013)

Operational conclusions - Meeting of the Assistants to Heads of PES, 14-15 March 2013, Brussels  (2013)