Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτωνδεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΑναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 19 for "lessonsdevconf"

Conference programme: New developments, good practices and lessons learnt (2011)

Executive summary: New developments, good practices and lessons learnt (2011)

Thematic paper: One year of the PES to PES Dialogue - Discussions at the Dissemination Conference (2011)
New developments, good practices and lessos learnt

Hugh Mosley: Decentralisation of Public Employment Services (2011)

Jan Hendeliowitz: Managing Accountability and Flexibility in the Employment System (2011)

PES Germany (Olivier Schmale): German PES approach to profiling soft skills (2011)

Vincent Pattison: Profiling for sustainable employment outcomes - a view from Ingeus (2011)

Tibor B. Borbély-Pecze – A.G. Watts: European Public Employment Services and Lifelong Guidance (2011)

Raimo Vuorinen: The relevance of the work of the ELGPN to key EU policy areas (2011)

PES Finland (Toni Riipinen): Risk profiling of long-term unemployment in Finland (2011)