Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 19 for "lessonsdevconf"

PES Austria (Gerhard Pöschl): Integrated multi-channelling service: leading and steering the AMS into the multi-channel world  (2011)

PES Belgium VDAB (Ronny Rycx): Multi-channelling at VDAB  (2011)

Willem Pietersen: Integrated multi-channelling – research and PES practice  (2011)

PES Netherlands (Rita van Wel): Action Plan Youth Unemployment - the Dutch approach  (2011)

PES Austria (Werner Schelling): The Austrian Case - PES and low skilled young people  (2011)

Presentation by Nicola Düll: Integration of low-skilled youth in Europe  (2011)

PES France (Anne Leone Campanella): Strategies to address the demographic challenge  (2011)

Ciaran Morinan: The demographic challenge - The role and approaches of PES  (2011)

Barry J. Hake: The role of public employment services in extending working lives  (2011)

PES Finland (Toni Riipinen): Risk profiling of long-term unemployment in Finland  (2011)