Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych
Umiejętności i kwalifikacje


Europejska strategia zatrudnienia

Wyjazd do pracy do innego kraju UE

Agencje i partnerzy


Ochrona socjalna i włączenie społeczne


Analizy, ocena, ocena wpływuFinansowanie
 

Wyniki wyszukiwania

Showing 1 - 8 of 8 for "labourmarketmodelling"

Flexicurity in Europe  (2013)

Development/Maintenance of the Labour Market Model  (2012)

Studies on „flexicurity“ Lot 1: Study on various aspects of labour market performance using micro data from EU-SILC  (2011)

Study on various aspects of labour market performance using micro data from the European Union Labour Force Survey  (2010)

Modelling of labour markets in the European Union - Part IV (illustrative simulations)  (2009)

Modelling of labour markets in the European Union - Part III (illustrative simulations)  (2009)

Modelling of labour markets in the European Union - Part II (documentation of the model)  (2009)

Modelling of labour markets in the European Union - Part I (literature review)  (2009)