Navigacijski put

 

Pretraživanje baze podataka dokumenata

 

Sva područja politike

Europski stup socijalnih prava



Vještine













Europska strategija zapošljavanja







































Kretanje i rad diljem Europe

















































































Agencije i partneri













Socijalna zaštita i socijalno uključivanje







































Analiza, evaluacija i procjena utjecaja




Inicijative strategije „Europa 2020.”
Financiranje
























 

Rezultati pretraživanja

Showing 1 - 2 of 2 for "euresworkingparties"

Action plan: EURES Working Party, 29-31 May, Copenhagen (2012)

Agenda: EURES Working Party, 29-31 May, Copenhagen (2012)