Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Zručnosti







Európska stratégia zamestnanosti








































Zmena pobytu a práca v Európe

















































































Agentúry a partneri














Sociálna ochrana a sociálne začlenenie




























Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu






Iniciatíva Európa 2020
Financovanie





















 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 5 of 5 for "esdereport"

Employment and Social Developments in Europe 2015 (2016)

Employment and Social Developments in Europe 2014 (2015)

Employment and Social Developments in Europe 2013 (2014)

Employment and Social Developments in Europe 2012 (2012)

Employment and Social Developments in Europe 2011 (2011)