Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 4 of 4 for "PESimpact"

PES Ireland – Joan Gordon ( Department of Social Protection) The Impact of PES on in Ireland  (2013)

PES Bulgaria – Anna Delibasheva (Employment Agency) The impact of PES to PES dialogue on changes in Bulgarian PES -role and importance of exchanged experience  (2013)

Impact of PES to PES Dialogue: Survey results  (2013)

PES Sweden – Elisabet Arp (Arbetsformedlingen) -The Impact of PES to PES Dialogue Sweden  (2013)