Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Pilier sociálnych práv



Zručnosti












Európska stratégia zamestnanosti









































Zmena pobytu a práca v Európe


















































































Agentúry a partneri














Sociálna ochrana a sociálne začlenenie







































Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu






Iniciatíva Európa 2020
Financovanie
























 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 91 - 100 of 269

The Role of Third Sector Employment Services (TSES) in promoting inclusion and employment, 2010 (2010)
The Role of Third Sector Employment Services in promoting inclusion and employment, 2010

Mobility in Europe, 2010 (2010)
Mobility in Europe, 2010

Joint EMCO-COM Paper: The employment crisis: policy responses, their effectiveness and the way ahead (2010)

EMCO Contribution to the ES Presidency Conference on New Skills for New Jobs - Barcelona 8-9 April 2010 (2010)

EMCO Indicators Group Work Programme 2010 (2010)

EMCO Ad Hoc Group Work Programme 2010 (2010)

EMCO Work Programme 2010 (2010)

EMCO Contribution to the EPSCO Council of 7-8 June 2010 on the "EU 2020" Strategy (2010)

Towards a greener labour market – The employment dimension of tackling environmental challenges (2010)

Opinion of the Employment Committee on the Proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States: Part II of the Europe 2020 Integrated Guidelines 2010 (2010)