Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματαδεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση

 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 91 - 100 of 317

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for printing and publishing (2009)
The sector accounts for about 217,000 firms (figures 2005), which together employed 1.91 million people, equivalent to 0.87% of overall EU employment. 854 thousand of these jobs were in publishing and 1,053 thousand in printing and recorded media of which 86%, respectively 82%, were located in the EU-15. EU employment in publishing grew with 0.3% annually during the period 2000-2006. In printing negative growth of -1.2% was observed.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for printing and publishing (2009)
The sector accounts for about 217,000 firms (figures 2005), which together employed 1.91 million people, equivalent to 0.87% of overall EU employment. 854 thousand of these jobs were in publishing and 1,053 thousand in printing and recorded media of which 86%, respectively 82%, were located in the EU-15. EU employment in publishing grew with 0.3% annually during the period 2000-2006. In printing negative growth of -1.2% was observed.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector non-metallic materials (2009)
The sector accounted for about 100,000 enterprises, employing 1.62 million people, or 0.74% of overall EU employment, with 849,000 jobs in construction materials and 774 thousand in glass and ceramics. 79%, respectively 68% of these jobs were located in the EU-15. Employment in construction materials was roughly stable during the period 2000-2006. In glass and ceramics negative growth was observed in both the EU-15 and the NMS. Most jobs are in the categories extraction and building workers, plant operators, potters (glass), and labourers.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector non-metallic materials (2009)
The sector accounted for about 100,000 enterprises, employing 1.62 million people, or 0.74% of overall EU employment, with 849,000 jobs in construction materials and 774 thousand in glass and ceramics. 79%, respectively 68% of these jobs were located in the EU-15. Employment in construction materials was roughly stable during the period 2000-2006. In glass and ceramics negative growth was observed in both the EU-15 and the NMS. Most jobs are in the categories extraction and building workers, plant operators, potters (glass), and labourers.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector non-metallic materials (2009)
The sector accounted for about 100,000 enterprises, employing 1.62 million people, or 0.74% of overall EU employment, with 849,000 jobs in construction materials and 774 thousand in glass and ceramics. 79%, respectively 68% of these jobs were located in the EU-15. Employment in construction materials was roughly stable during the period 2000-2006. In glass and ceramics negative growth was observed in both the EU-15 and the NMS. Most jobs are in the categories extraction and building workers, plant operators, potters (glass), and labourers.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for telecommunications (2009)
Value added of the sector as a whole amounted to €190.3 bn in 2005, of which €136.2 bn was generated in the big five. These are in order of size: the UK, Germany, France, Italy and Spain. Overall revenues amounted to €421.2 bn in 2005, of which an estimated €264 bn was produced by public telcos. In terms of turnover, the period 2000-2006 is characterised by uninterrupted growth (from 100 to 145 in index terms), with very strong growth in the beginning of the period, slowing down in 2005-2006 already and obviously further in the current crisis

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for transports and logistics (2009)
In general, the transport sector (and in particular the road sector) is an important employer in Europe. In 2006, the transport sector employed some 9.62 million persons in the EU25. With 7.59 million employees, the EU15 (i.e., the old member states) represents the largest share of people employed in the transport sector

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for transports and logistics (2009)
In general, the transport sector (and in particular the road sector) is an important employer in Europe. In 2006, the transport sector employed some 9.62 million persons in the EU25. With 7.59 million employees, the EU15 (i.e., the old member states) represents the largest share of people employed in the transport sector

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for transports and logistics (2009)
In general, the transport sector (and in particular the road sector) is an important employer in Europe. In 2006, the transport sector employed some 9.62 million persons in the EU25. With 7.59 million employees, the EU15 (i.e., the old member states) represents the largest share of people employed in the transport sector.

A dynamic approach to the social aspects of corporate restructuring (2009)
This initiative aims at stimulating dialogue between social partners in order to identify and develop best practices on anticipating and managing restructuring.