Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Práva na pracoviskuZručnosti
Európska stratégia zamestnanosti

Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

Práca v inej krajine EÚ
Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenieIniciatíva Európa 2020
Financovanie
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 81 - 90 of 317

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for distribution and trade (2009)
The distribution and trade sector consists of two main sub-sectors: retail and wholesale trade (wholesale and retail of motor vehicles and motorcycles is excluded here). In 2006, the whole sector employed 33.3 million people or 15.3% of overall EU employment. Retail employed most people (18.5 million), while 10.4 million jobs were in wholesale. Almost 81% of the jobs in the sector was located in the EU-15. Employment in wholesale grew with 2.1% annually, and 4.9% in the NMS; similar growth applied to retail, with 2.3% and 3.3% in the NMS. The sector accounts for 1,352 bn euro of value added, or 11.8% of EU GDP in 2006.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for distribution and trade (2009)
The distribution and trade sector consists of two main sub-sectors: retail and wholesale trade (wholesale and retail of motor vehicles and motorcycles is excluded here). In 2006, the whole sector employed 33.3 million people or 15.3% of overall EU employment. Retail employed most people (18.5 million), while 10.4 million jobs were in wholesale. Almost 81% of the jobs in the sector was located in the EU-15. Employment in wholesale grew with 2.1% annually, and 4.9% in the NMS; similar growth applied to retail, with 2.3% and 3.3% in the NMS. The sector accounts for 1,352 bn euro of value added, or 11.8% of EU GDP in 2006.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for furniture sector (2009)
The European furniture sector involves the production of furniture for homes, offices, kitchens and gardens. The value added grew in the period 1995-2006, but at a lower rate than GDP. The sector developed strongly in the new Member States (NMS), with a growth three times as much as the growth of the overall NMS economy. While the growth of the NMS is impressive, their overall share in value added remains small. Two-third of employment in furniture is still in the EU-15.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for furniture sector (2009)
The European furniture sector involves the production of furniture for homes, offices, kitchens and gardens. The value added grew in the period 1995-2006, but at a lower rate than GDP. The sector developed strongly in the new Member States (NMS), with a growth three times as much as the growth of the overall NMS economy. While the growth of the NMS is impressive, their overall share in value added remains small. Two-third of employment in furniture is still in the EU-15.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for furniture sector (2009)
The European furniture sector involves the production of furniture for homes, offices, kitchens and gardens. The value added grew in the period 1995-2006, but at a lower rate than GDP. The sector developed strongly in the new Member States (NMS), with a growth three times as much as the growth of the overall NMS economy. While the growth of the NMS is impressive, their overall share in value added remains small. Two-third of employment in furniture is still in the EU-15.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for furniture sector (2009)
The European furniture sector involves the production of furniture for homes, offices, kitchens and gardens. The value added grew in the period 1995-2006, but at a lower rate than GDP. The sector developed strongly in the new Member States (NMS), with a growth three times as much as the growth of the overall NMS economy. While the growth of the NMS is impressive, their overall share in value added remains small. Two-third of employment in furniture is still in the EU-15.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for post (2009)
About 40,000 enterprises were active in the post sector, of which 37,000 in courier activities. Altogether, they employed 1.94 million people or 0.89% of overall EU employment in 2006. Almost 81% of all jobs in the sector were based in the EU-15. Two thirds of total sector employment was in national postal activities. Employment in post in the EU grew with 1.7% annually during the period 2000-2006, and in the New Member States even with 2.7%.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for post sector (2009)
About 40,000 enterprises were active in the post sector, of which 37,000 in courier activities. Altogether, they employed 1.94 million people or 0.89% of overall EU employment in 2006. Almost 81% of all jobs in the sector were based in the EU-15. Two thirds of total sector employment was in national postal activities. Employment in post in the EU grew with 1.7% annually during the period 2000-2006, and in the New Member States even with 2.7%.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for printing and publishing (2009)
The sector accounts for about 217,000 firms (figures 2005), which together employed 1.91 million people, equivalent to 0.87% of overall EU employment. 854 thousand of these jobs were in publishing and 1,053 thousand in printing and recorded media of which 86%, respectively 82%, were located in the EU-15. EU employment in publishing grew with 0.3% annually during the period 2000-2006. In printing negative growth of -1.2% was observed.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for printing and publishing (2009)
The sector accounts for about 217,000 firms (figures 2005), which together employed 1.91 million people, equivalent to 0.87% of overall EU employment. 854 thousand of these jobs were in publishing and 1,053 thousand in printing and recorded media of which 86%, respectively 82%, were located in the EU-15. EU employment in publishing grew with 0.3% annually during the period 2000-2006. In printing negative growth of -1.2% was observed.