Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕΕταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΠρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 81 - 90 of 350

Emerging competences and skill needs for Electromechanical Engineering (2009)
The sector employed some 5.5 million people in the EU in 2005 (3.8 million in machinery and equipment and 1.7 million in electrical equipment and apparatus). Employment has tended to decline over time, in part due to gains in productivity and the continuing shift towards capital intensive production methods. The sector is affected much more than others by cyclical downturns because of the postponable nature of investment goods.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector other services, maintenance and cleaning (2009)
The other services sector includes: “other personal services”, “domestic personnel employed by households”, and some other categories. Employment in the EU in the other services industry totals about 14 million jobs. The overwhelming majority of the jobs, 90% are to be found in EU 15. The industry faced a structural growth between 1995 and 2006, with an annual average of 2.6% in the EU.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector other services, maintenance and cleaning (2009)
The other services sector includes: “other personal services”, “domestic personnel employed by households”, and some other categories. Employment in the EU in the other services industry totals about 14 million jobs. The overwhelming majority of the jobs, 90% are to be found in EU 15. The industry faced a structural growth between 1995 and 2006, with an annual average of 2.6% in the EU.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector other services, maintenance and cleaning (2009)
The other services sector includes: “other personal services”, “domestic personnel employed by households”, and some other categories. Employment in the EU in the other services industry totals about 14 million jobs. The overwhelming majority of the jobs, 90% are to be found in EU 15. The industry faced a structural growth between 1995 and 2006, with an annual average of 2.6% in the EU.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector other services, maintenance and cleaning (2009)
The other services sector includes: “other personal services”, “domestic personnel employed by households”, and some other categories. Employment in the EU in the other services industry totals about 14 million jobs. The overwhelming majority of the jobs, 90% are to be found in EU 15. The industry faced a structural growth between 1995 and 2006, with an annual average of 2.6% in the EU.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector post and telecommunications (2009)
The report consists of five main parts. Part I analyses recent relevant sector developments and trends. The findings of Part I of the report combine original data analysis using Eurostat structural business statistics and labour force survey data with results from an extensive literature review of relevant already existing studies. While giving a clear and concise overview of the most important trends and developments, the prime function of Part I is to provide the fundaments and building blocks for Parts II (Post) and Part IV (Telecommunications) of the study.

pdf English

Emerging competences and skill needs for sector post and telecommunications (2009)
The report consists of five main parts. Part I analyses recent relevant sector developments and trends. The findings of Part I of the report combine original data analysis using Eurostat structural business statistics and labour force survey data with results from an extensive literature review of relevant already existing studies. While giving a clear and concise overview of the most important trends and developments, the prime function of Part I is to provide the fundaments and building blocks for Parts II (Post) and Part IV (Telecommunications) of the study.

pdf English

Emerging competences and skill needs for telecommunications (2009)
Value added of the sector as a whole amounted to €190.3 bn in 2005, of which €136.2 bn was generated in the big five. These are in order of size: the UK, Germany, France, Italy and Spain. Overall revenues amounted to €421.2 bn in 2005, of which an estimated €264 bn was produced by public telcos. In terms of turnover, the period 2000-2006 is characterised by uninterrupted growth (from 100 to 145 in index terms), with very strong growth in the beginning of the period, slowing down in 2005-2006 already and obviously further in the current crisis

pdf English

Emerging competences and skill needs for textiles, wearing apparel and leather products - Executive summary (2009)
In terms of employment, TCL industries have been declining industries for a long time. Since 1996, TCL lost one third of its jobs within ten years. Compared to overall manufacturing, the decline was at a significantly higher speed and seems to be continuing indefensibly. The biggest employers were Italy with 620,000 TCL jobs, Romania had 440,000 jobs, and Poland, Portugal, Spain and Bulgaria were all between 200,000 and 300,000 jobs.

pdf English

Emerging competences and skill needs for textiles, wearing apparel and leather products - Final Report (2009)
In terms of employment, TCL industries have been declining industries for a long time. Since 1996, TCL lost one third of its jobs within ten years. Compared to overall manufacturing, the decline was at a significantly higher speed and seems to be continuing indefensibly. The biggest employers were Italy with 620,000 TCL jobs, Romania had 440,000 jobs, and Poland, Portugal, Spain and Bulgaria were all between 200,000 and 300,000 jobs.

pdf English