Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Права на работното мястоЕвропейска стратегия за заетост
Анализ, oценка, oценка на въздействието

Работа в друга страна от ЕС
Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване

Инициативи на „Европа 2020“
Финансиране
Координация на системите за социална сигурност в ЕС
 

Резултати

Showing 81 - 90 of 228

Iceland, June 2010 - Labour Market Development and Policy in Iceland (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

Romania, August 2010 - Assessment of Recovery Measures and Austerity Packages (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

Romania, March 2010 - Employment in Agriculture in Romania - state of play (subsistence agriculture) and its perspectives (eg green farming) (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

Slovakia, December 2010 - Active Labour Measures in Slovakia (2010)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

Making Transitions Pay - onwards and upwards Mobility, 2010 (2010)
Making Transitions Pay - onwards and upwards Mobility, 2010

Inclusion through Mobility: Addressing the needs of the most vulnerable, 2010 (2010)
Inclusion through Mobility: Addressing the needs of the most vulnerable, 2010

The Role of Third Sector Employment Services (TSES) in promoting inclusion and employment, 2010 (2010)
The Role of Third Sector Employment Services in promoting inclusion and employment, 2010