Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕΕταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΠρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 71 - 80 of 350

Emerging competences and economic activities in the EU -Computer,Electronic and Optical Products- (2009)
The sector accounts for about 134,000 enterprises, employing 2.1 million people or 0.94% of overall EU employment. New Member States (NMS) account for 18% of EU sector employment. 53% of employment is in medical and optical products, 40% in audio, video and telecom, and 17% in office equipment and computers. Employment growth varies markedly between the sub-sectors, with a modest 1% annual growth in medical and optical, and modest (NMS) to strongly negative (EU15) growth in the other two during the period 2000-2006.

pdf English

Emerging competences and economic activities in the EU -Computer,Electronic and Optical Products- (2009)
The sector accounts for about 134,000 enterprises, employing 2.1 million people or 0.94% of overall EU employment. New Member States (NMS) account for 18% of EU sector employment. 53% of employment is in medical and optical products, 40% in audio, video and telecom, and 17% in office equipment and computers. Employment growth varies markedly between the sub-sectors, with a modest 1% annual growth in medical and optical, and modest (NMS) to strongly negative (EU15) growth in the other two during the period 2000-2006.

pdf English

Emerging competences and economic activities in the EU -Computer,Electronic and Optical Products- (2009)
The sector accounts for about 134,000 enterprises, employing 2.1 million people or 0.94% of overall EU employment. New Member States (NMS) account for 18% of EU sector employment. 53% of employment is in medical and optical products, 40% in audio, video and telecom, and 17% in office equipment and computers. Employment growth varies markedly between the sub-sectors, with a modest 1% annual growth in medical and optical, and modest (NMS) to strongly negative (EU15) growth in the other two during the period 2000-2006.

pdf English

Emerging competences and economic activities in the EU -Computer,Electronic and Optical Products- (2009)
The sector accounts for about 134,000 enterprises, employing 2.1 million people or 0.94% of overall EU employment. New Member States (NMS) account for 18% of EU sector employment. 53% of employment is in medical and optical products, 40% in audio, video and telecom, and 17% in office equipment and computers. Employment growth varies markedly between the sub-sectors, with a modest 1% annual growth in medical and optical, and modest (NMS) to strongly negative (EU15) growth in the other two during the period 2000-2006.

pdf English

Emerging competences and economic activities –Building and repairing of ships and boats sector - Executive summary (2009)
The EU-27 building and repairing of ships and boats sector provided in 2006 employment to 296.0 thousand people, figure which has experienced an upward trend since year 2001, in contrast with the severe crisis observed in the previous 25 years. The sector has been up to now in a very expansive cycle (parallel to the growth in seaborne world trade), with a remarkable international concentration process together with increasing outsourcing strategies by the main shipyards. However, the current economic and financial crisis at world level is changing severely this positive evolution.

pdf English

Emerging competences and economic activities –Building and repairing of ships and boats sector - Final report (2009)
The EU-27 building and repairing of ships and boats sector provided in 2006 employment to 296.0 thousand people, figure which has experienced an upward trend since year 2001, in contrast with the severe crisis observed in the previous 25 years. The sector has been up to now in a very expansive cycle (parallel to the growth in seaborne world trade), with a remarkable international concentration process together with increasing outsourcing strategies by the main shipyards. However, the current economic and financial crisis at world level is changing severely this positive evolution.

pdf English

Emerging competences and economic activities –Building and repairing of ships and boats sector - Policy makers summary (2009)
The EU-27 building and repairing of ships and boats sector provided in 2006 employment to 296.0 thousand people, figure which has experienced an upward trend since year 2001, in contrast with the severe crisis observed in the previous 25 years. The sector has been up to now in a very expansive cycle (parallel to the growth in seaborne world trade), with a remarkable international concentration process together with increasing outsourcing strategies by the main shipyards. However, the current economic and financial crisis at world level is changing severely this positive evolution.

pdf English

Emerging competences and skill needs for Electricity, gas, water and waste (2009)
Employment in the electricity and gas sector is about 1.3 million people and decreasing (1.4% annually, period 2000- 2006). The water sector employs around 400,000 people and has been growing by 0.9% a year over the same period. Employment in waste is substantial and comparable to electricity and gas. Employment is currently dominated by medium educated employees, especially in the new Member States with only 4% low educated. The share of high educated workers is especially high in the EU-15, even 4% points higher than the economywide average.

pdf English

Emerging competences and skill needs for Electricity, gas, water and waste (2009)
Employment in the electricity and gas sector is about 1.3 million people and decreasing (1.4% annually, period 2000- 2006). The water sector employs around 400,000 people and has been growing by 0.9% a year over the same period. Employment in waste is substantial and comparable to electricity and gas. Employment is currently dominated by medium educated employees, especially in the new Member States with only 4% low educated. The share of high educated workers is especially high in the EU-15, even 4% points higher than the economywide average.

pdf English

Emerging competences and skill needs for Electricity, gas, water and waste (2009)
Employment in the electricity and gas sector is about 1.3 million people and decreasing (1.4% annually, period 2000- 2006). The water sector employs around 400,000 people and has been growing by 0.9% a year over the same period. Employment in waste is substantial and comparable to electricity and gas. Employment is currently dominated by medium educated employees, especially in the new Member States with only 4% low educated. The share of high educated workers is especially high in the EU-15, even 4% points higher than the economywide average.

pdf English