Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων









δεξιότητες














Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης










































Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης





















































































Φορείς και εταίροι














Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη







































Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων







Χρηματοδότηση
























 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 61 - 70 of 96

Tackling Child Poverty And Promoting The Social Inclusion Of Children In The European Union - Key Lessons - First Semester Report 2007 - National Reports Estonia  (2007)

„Feeding-in“ und „Feeding-out“: Umfang der Synergien zwischen Wachstumsund Beschäftigungspolitik und der Politik der sozialen Eingliederung in der EU  (2007)

Tendances, Développements récents, “Feeding in” et “Feeding out”  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Austria  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Belgium  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Bulgaria  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Cyprus  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Czech Republic  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Denmark  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Estonia  (2007)