Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Права на работното мястоУмения
Европейска стратегия за заетост

Анализ, oценка, oценка на въздействието

Работа в друга страна от ЕС
Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване


Инициативи на „Европа 2020“
Финансиране
Координация на системите за социална сигурност в ЕС
 

Резултати

Showing 61 - 70 of 317

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector health and social work (2009)
EU employment in the health and social services sector amounted to about 20 million workers in 2006, the majority of which live in the EU-15 countries. The NMS employ 2.3 million health and social services workers. Moreover, the workforce grew much faster in the EU-15 than in the new member states. Employment in the sector is growing mainly because of a rise in government budgets which are in turn determined by ageing, growing national incomes, and the availability of new therapies and medical technologies.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector health and social work (2009)
EU employment in the health and social services sector amounted to about 20 million workers in 2006, the majority of which live in the EU-15 countries. The NMS employ 2.3 million health and social services workers. Moreover, the workforce grew much faster in the EU-15 than in the new member states. Employment in the sector is growing mainly because of a rise in government budgets which are in turn determined by ageing, growing national incomes, and the availability of new therapies and medical technologies.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector health and social work (2009)
EU employment in the health and social services sector amounted to about 20 million workers in 2006, the majority of which live in the EU-15 countries. The NMS employ 2.3 million health and social services workers. Moreover, the workforce grew much faster in the EU-15 than in the new member states. Employment in the sector is growing mainly because of a rise in government budgets which are in turn determined by ageing, growing national incomes, and the availability of new therapies and medical technologies.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector health and social work (2009)
EU employment in the health and social services sector amounted to about 20 million workers in 2006, the majority of which live in the EU-15 countries. The NMS employ 2.3 million health and social services workers. Moreover, the workforce grew much faster in the EU-15 than in the new member states. Employment in the sector is growing mainly because of a rise in government budgets which are in turn determined by ageing, growing national incomes, and the availability of new therapies and medical technologies.

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector hotels and restaurants - Executive summary (2009)
The Hotels and restaurants sector is a highly labour intensive service sector employing nearly nine million persons across the EU. A large part of the sector is closely linked to the dynamics of the tourism economy; in terms of turnover, the Hotels and restaurant sector accounts for more than 70% of the EU tourist sector.