Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Изпълнение на европейския стълб на социалните права
Умения и квалификации


Европейска стратегия за заетост


Преместване и работа в Европа

Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействиетоФинансиране
 

Резултати

Showing 61 - 70 of 96

Report from the Social Protection Committee working group on the mutual interaction between the common social objectives and the strategies for growth and jobs  (2007)

Report from the Social Protection Committee working group on the mutual interaction between the common social objectives and the strategies for growth and jobs - Annex  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports United Kingdom  (2007)

Tackling Child Poverty And Promoting The Social Inclusion Of Children In The European Union - Key Lessons - First Semester Report 2007 - National Reports Estonia  (2007)

„Feeding-in“ und „Feeding-out“: Umfang der Synergien zwischen Wachstumsund Beschäftigungspolitik und der Politik der sozialen Eingliederung in der EU  (2007)

Tendances, Développements récents, “Feeding in” et “Feeding out”  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Austria  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Belgium  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Bulgaria  (2007)

Feeding In And Feeding Out: The Extent Of Synergies Between Growth And Jobs Policies And Social Inclusion Policies Across The Eu - Second Semester Report 2007 - National Reports Cyprus  (2007)