Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
Εταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΠρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 51 - 60 of 350

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for transports and logistics (2009)
In general, the transport sector (and in particular the road sector) is an important employer in Europe. In 2006, the transport sector employed some 9.62 million persons in the EU25. With 7.59 million employees, the EU15 (i.e., the old member states) represents the largest share of people employed in the transport sector

pdf English

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for transports and logistics (2009)
In general, the transport sector (and in particular the road sector) is an important employer in Europe. In 2006, the transport sector employed some 9.62 million persons in the EU25. With 7.59 million employees, the EU15 (i.e., the old member states) represents the largest share of people employed in the transport sector.

pdf English

A dynamic approach to the social aspects of corporate restructuring (2009)
This initiative aims at stimulating dialogue between social partners in order to identify and develop best practices on anticipating and managing restructuring.

pdf English

Ad-hoc Group work programme 2009 and working methods (2009)
In 2008 it has been agreed that the Ad Hoc Group will reinforce its function of preparatory body to EMCO and therefore their agendas will be closely coordinated.

pdf English

Change Management (2009)
Leaflet of EU Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunity on EU level initiatives, programmes and instruments to support actors involved in change management.

pdf English

Communication from the Commission - Key messages from the Employment in Europe 2009 Report (2009)
The Communication from the European Commission was published in November 2009 and presents the key messages from the Employment in Europe 2009 Report.

pdf English

Communication from the Commission: A shared commiment for employment (2009)
In its communication from June 2009, the EU COM declared its shared commitment for employment and defined key priorities for action: maintaining employment, creating jobs and promoting mobility; upgrading skills and matching labaour market needs; increasing access to employment. The EU COM states that the main impact of recession affects people and that the top challenge of the EU must be to prevent unemployment. Moreoever, the EU COM proposes a shared commitment for employment and a better cooperation between EU social partners and between the EU and its EU member states.

pdf English

Communication: A Shared Commitment for Employment (2009)
The main impact of the recession is on people: the top challenge for the EU today must be to prevent high levels of unemployment, to boost job creation and pave the way for economic renewal, sustainable recovery and growth.

pdf English

Comparison of industrial transformation models in the new Member States (2009)
The European Economic and Social Committee's Consultative Commission on Industrial Change examined the economic development in ten new EU-member states, especially from the point of view of industrial sectors. The report includes three public hearings organized in Ljubljana, Budapest and Sofia with academics and representatives of various industrial sectors attended as speakers. These hearings examined Slovenia, Romania, the Czech Republic, Hungary, Poland, Estonia, Bulgaria, Latvia, Lithuania and Slovakia.

pdf English

Country-specific Integrated Recommendations (2009)
Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan. This approach reflects the integrated structure of the NRPs and Implementation Reports, as well as the necessary consistency between the employment guidelines and the Article 99(2) broad economic policy guidelines, as underlined in Article 128(2).

pdf English