Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv
Zručnosti a kvalifikácie


Európska stratégia zamestnanosti


Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenie


Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvuFinancovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 31 - 40 of 108

EMCO Contribution to the EPSCO Council of 7-8 June 2010 on the "EU 2020" Strategy  (2010)

Opinion of the Employment Committee on the Proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States: Part II of the Europe 2020 Integrated Guidelines 2010  (2010)

Foundations and structures for a Joint Assessment Framework (JAF), including an Employment Performance Monitor (EPM), to monitor the Employment Guidelines under Europe 2020  (2010)

Opinion of the Employment Committee on the Proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment policies of the Member States 2010 - cover letter EMCO Chair  (2010)

EMCO Contribution to the EPSCO Council of 8 March 2010 on the "EU 2020" Strategy  (2010)

Quality in Work – Thematic Review 2010  (2010)

The choice of effective employment policies to mitigate a jobless recovery in times of fiscal austerity - Joint EMCO-COM Paper  (2010)

Making transitions pay - EMCO Opinion  (2010)

The Joint Assessment Framework and the Employment Performance Monitor - Joint EMCO-SPC opinion  (2010)

Policy Conclusions of the “Light” Country Examination - EMCO Opinion  (2010)