Ścieżka nawigacji

 

Wyszukiwanie w bazie dokumentów

 

Wszystkie obszary polityki

Prawa w pracyEuropejska strategia zatrudnienia
Analizy, ocena, ocena wpływu

Praca w innym kraju UE
Agencje i partnerzy


Ochrona socjalna i włączenie społeczne


Inicjatywy w ramach strategii Europa 2020
Finansowanie
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
 

Wyniki wyszukiwania

Showing 31 - 40 of 317

EEO Review Spring 2009: Innovative labour market policies and practices (2009)
Countries across Europe are facing new labour challenges, due in large part to the global financial crisis. Countries have been affected in different ways and their responses to the situation have differed to reflect their priorities. The Spring 2009 European Employment Observatory Review provides an overview of labour market policies across the 27 EU Members States, Croatia, Turkey and Norway. The document details developments on the national level and links them to EU policy priorities.

July 2009 - New Skills for New Jobs? Status Quo and Perspectives for the Elderly Care Sector in Europe (2009)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.