Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv
Zručnosti a kvalifikácie


Európska stratégia zamestnanosti


Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenie


Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvuFinancovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 21 - 27 of 27 for "nsr spsi"

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Poland  (2008)

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Portugal  (2008)

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Romania  (2008)

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Slovenia  (2008)

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Spain  (2008)

National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Greece  (2008)

Rapport sur les stratégies nationales pour la protection sociale et l'inclusion sociale 2008-2010 France  (2008)