Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Zručnosti
Európska stratégia zamestnanosti
Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenie
Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu


Iniciatíva Európa 2020
Financovanie

 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 131 - 140 of 272

Latest examples of transnational company agreements: Presentation on AirFrance-KLM (2010)

Latest examples of transnational company agreements: Presentation on GDFSuez (2010)

Latest examples of transnational company agreements: Presentation on Statoil (2010)

Latest examples of transnational company agreements: Presentation on Thales (2010)

Latest research activities at ILO (2010)

Links between transnational company agreements and other levels of social dialogue: General presentation (2010)

Links between transnational company agreements and other levels of social dialogue: Study results (2010)

Links between transnational company agreements and other levels of social dialogue: Views from EMCEF for the chemical sector (2010)

Links between transnational company agreements and other levels of social dialogue: Views rom company PPR (2010)

Minutes of the fourth meeting of the Expert Group on transnational company agreements of 26 October 2010 (2010)