Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Pilier sociálnych právZručnosti
Európska stratégia zamestnanosti

Zmena pobytu a práca v Európe


Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenieAnalýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu


Iniciatíva Európa 2020
Financovanie
 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 111 - 120 of 272

Making transitions pay - EMCO Opinion (2010)

The Joint Assessment Framework and the Employment Performance Monitor - Joint EMCO-SPC opinion  (2010)

Policy Conclusions of the “Light” Country Examination - EMCO Opinion (2010)

The Employment dimension of tackling environmental challenges - EMCO Opinion (2010)

Executive summary: Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organisation (2010)

Policies to support youth - Thematic Review (2010)

Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organisation (2010)

Overview of the replies received from the social partners at European level to the first-phase consultation on Reviewing the Working Time Directive (2010)

Detailed report on the implementation by Member States of the Working Time Directive (2010)

Report on the implementation by Member States of the Working Time Directive (2010)