Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Práva na pracovisku

Európska stratégia zamestnanosti


Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu

Práca v inej krajine EÚ
Partneri

Sociálna ochrana a sociálne začlenenieIniciatíva Európa 2020
FinancovanieKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 11 - 20 of 350

A comprehensive analysis of emerging competences and skill needs for sector health and social work (2009)
EU employment in the health and social services sector amounted to about 20 million workers in 2006, the majority of which live in the EU-15 countries. The NMS employ 2.3 million health and social services workers. Moreover, the workforce grew much faster in the EU-15 than in the new member states. Employment in the sector is growing mainly because of a rise in government budgets which are in turn determined by ageing, growing national incomes, and the availability of new therapies and medical technologies.

pdf English