Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Zručnosti
Európska stratégia zamestnanosti
Zmena pobytu a práca v Európe

Agentúry a partneri


Sociálna ochrana a sociálne začlenenie
Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu


Iniciatíva Európa 2020
Financovanie

 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 11 - 20 of 33 for "annualprogtenderproposals"

Annual work programme of grants and contracts for prerogatives and specific competencies and the preparatory action " Information centres for posted workers and migrant workers" for 2014 (2014)

Annual work programme for grants and procurement for the European Union - Programme for Employment and Social Innovation (2014) First Update (2014) (2014)

Annual work programme of grants and procurement for prerogatives and specific competencies for 2014 (First update) (2014)

Annual work programme of grants and contracts for 2013 (First update)  (2013)

Annual work programme of grants and contracts for 2013  (2013)

Annual work programme of grants and contracts for 2012 (2012)

Financing Decision on the ESF Technical Assistance 2012 and related work programme (2012)

Annual work programme of grants and contracts for 2012 (First update) (2012)

Annual work programme of grants and contracts for 2011 (2011)

Annual work programme of grants and contracts for 2011 (First update) (2011)