Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εργασιακά δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
Εταίροι

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική ΈνταξηΠρωτοβουλίες της στρατηγικής
ΧρηματοδότησηΣυντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 11 - 20 of 238

Employment in Europe 2010 (2010)
Employment in Europe 2010 begins by assessing EU labour market adjustment since the onset of the economic crisis, taking account of the crisis’ impact and future prospects. It also analyses EU and Member State policies aimed at mitigating the effects of the crisis and supporting recovery, and looks ahead to their gradual phasing out. The Report then examines the need to reduce segmentation in labour markets and improve the job situation of young people before drawing conclusions on the way forward.

pdf English

European Globalisation Adjustment Fund in 2009 (2010)
The European Globalisation Adjustment Fund (‘EGF’) was set up by Regulation (EC) No1927/20061 to show solidarity with, and provide support to, workers made redundant as a consequence of major structural changes in world trade patterns. It was designed as a means of reconciling the overall long-term benefits of open trade in terms of growth and employment with the short-term adverse effects which globalisation may have, particularly on the employment of the most vulnerable and lowest skilled workers.

pdf English

Implementation of Recast Directive on European Works Councils - Report of the Experts Group (2010)
This report outlines the findings of an expert group which was set up after the introduction of the new legal framework for European Works Councils established by Directive 2009/38/EC. The expert group was made up of representatives of EU countries, who exchanged views on issues relating to the transposition of the Directive. A total of 5 day's meetings were held between October 2009 and September 2010, during which the main issues arising from the implementation of the Directive were discussed.

pdf English

Skills for green jobs - European Synthesis Report (2010)
This European synthesis report was prepared under the responsibility of Cedefop. It explores skills development in response to the greening agenda at national, regional and local levels in six Member States: Denmark, Germany, Estonia, Spain, France and the UK. Many examples of good practice demonstrate that public policy, together with private initiatives, can foster expansion of green transformation and harness energy efficiency and renewable energy potential, all of which requires transformation of the skills base.

pdf English

Skills for green jobs : European synthesis report (2010)
Europe’s policy-makers need to ensure that their support for skills and training matches the ambition of their strategies for promoting investment in green innovation and infrastructure. This European synthesis report on skills for green jobs brings together findings covering Denmark, Germany, Estonia, Spain, France and the UK. It shows that integration of sustainable development and environmental issues into existing qualifications is much more effective than creating new training standards.

pdf English

Socially responsible restructuring: Effective strategies for supporting redundant workers (2010)
This report is analysing how enterprises, in different contexts and sectors, can respond imaginatively to restructuring needs. It includes examples of good practice led by large and medium-sized enterprises.

pdf English