Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 11 - 20 of 52 for "annualprogtenderproposals"

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) for 2017 [Commission implementing decision C (2016)7874 of 8 December 2016]  (2017)

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) - First update [Commission implementing Decision C(2017)742 of 8 February 2017]  (2017)

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) for 2018 [Commission implementing decision C (2017)8347 of 13 December 2017]  (2017)

Annual work programme for the implementation of the Pilot Project 'A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market' for 2016  (2016)

Annual work programme for the operational technical assistance at the initiative of the Commission in the framework of the ESF & the FEAD for 2016  (2016)

Annual work programme for grants and procurement for DG EMPL prerogatives and specific competencies for 2016  (2016)

Financing decision Pilot projetcts - social security card - Entrepreneurship Preparatory action - Unemployed over 35s  (2016)

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) for 2016 [Commission Decision C(2016)844 of 16 February 2016]  (2016)
Annual work programme for grants and procurement for the European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") for 2016

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) for 2016 - First update [Commission Decision C(2016)6328 of 30 September 2016]  (2016)

Financing Decision on the ESF Technical Assistance 2015  (2015)