Navigačný riadok

 

Vyhľadávanie v databáze dokumentov

 

Všetky oblasti politiky

Pilier sociálnych práv



Zručnosti












Európska stratégia zamestnanosti










































Zmena pobytu a práca v Európe


















































































Agentúry a partneri














Sociálna ochrana a sociálne začlenenie







































Analýza, hodnotenie, hodnotenie vplyvu






Iniciatíva Európa 2020
Financovanie
























 

Vyhľadávanie vo výsledkoch

Showing 1 - 10 of 389

Kontrolný zoznam reštrukturalizačných procesov (2009)
Kontrolný zoznam reštrukturalizačných procesov

Príprava a manažovanie reštrukturalizácie: Národný seminár - Slovenská republika - Príprava a manažovanie reštrukturalizácie (2009)

April 2009 - EEO Background Paper on Measures to Deal with the Econonomic Crisis - April 2009 (2009)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

August 2009 - Green Jobs (2009)
This report presents a summary of the regular reports submitted by the EEPO country experts of the European Employment Policy Observatory.

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening (2009)
The concept of ‘going green’ is spreading in the EU and is having a significant impact on the economy. This greening of the economy is expected to have widespread effects on EU industries and the labour market. This European Employment Observatory Review looks at the influence of the greening of the economy on European employment. The report analyses both the risks and benefits of the green economy and identifies measures that can be taken to limit such risks.

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Austria (2009)

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Belgium (2009)

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Bulgaria (2009)

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Croatia (2009)

EEO Review 2009: The employment dimension of economic greening - National Articles - Cyprus (2009)