Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι
Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 55 for "quarterlyreview"

Quarterly EU Labour Market Review - Winter 2010  (2010)

Quarterly Labour Market Review 2007: Autumn version  (2007)

EU Employment and Social Situation Quarterly Review - March 2011  (2011)

EU Employment and Social Situation Quarterly Review – June 2011  (2011)

EU Employment and Social Situation Quarterly Review – December 2011  (2011)

Highlights and executive summary: EU Employment and Social Situation Quarterly Review - December 2011  (2012)

10 key facts and figures: EU Employment and Social Situation Quarterly Review - March 2012  (2012)

Main report: EU Employment and Social Situation Quarterly Review - March 2012  (2012)

Questions and answers: Employment and Social Situation Quarterly Review - June 2012  (2012)

EU Employment and Social Situation Quarterly Review – June 2012  (2012)