Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι
Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 8 of 8 for "pesreports"

Analytical paper: Subcontracting in Public Employment Services  (2011)

Analytical paper: Performance Management in Public Employment Services  (2012)

Analytical paper: PES approaches for sustainable activation of people with disabilities  (2013)

Analytical paper: Making the Business Case for Public Employment Services - Cost-benefit analysis and productive efficiency analysis  (2013)

Analytical paper: Successful partnerships in delivering public employment services  (2013)

Analytical Paper on Public Employment Services and integration of low-skilled young people into the labour market  (2011)

Analytical paper: Central Steering and Local Autonomy in Public Employment Services  (2014)

Analytical paper - PES approaches for low-skilled adults and young people  (2013)