Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

δεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Πρωτοβουλίες της στρατηγικής
Χρηματοδότηση

 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 42 for "Monthly Labour Market"

ESPN Flash Report - Germany - Better reconciliation of family, care and work (2015)
The conditions for the reconciliation of long-term care and work have significantly improved since the beginning of 2015. A new federal law provides statutory rights to care leave and/or to reduced working hours up to 24 months, with a guaranteed right of return from temporary part-time to full-time work. Employees who take up this scheme can claim a credit-financed benefit. In addition, employees are entitled to short-term care-leave up to ten working days in a year. The loss of income is compensated by an earnings replacement benefit amounting to 90 per cent of the last net monthly salary.