Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων


δεξιότητες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης


Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεων


Χρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 43 for "Monthly Labour Market"

Monthly Labour Market Fact Sheet – December 2012 (2012)

Summary of EGF applications - 2007 to date (Monthly update) (2010)
Summary of EGF applications - 2007 to date (monthly update)

The characteristics of workers on low wages - Research note 9/2015 by Erhan Ozdemir and Terry Ward (2015)
This Research Note has two main aims. The first is to examine the characteristics of employees with low pay, which is defined in the main part of the study as those with hourly earnings of less than 50% of the average. The second is to compare the EU-SILC with the Labour Force Survey (LFS) as a source of data on the characteristics of the low-paid in order to assess their consistency. This is an important prelude to using the EU-SILC as the basis for examining the extent to which low pay is a major determinant of low household income and, accordingly, the strength of the link between low pay and in-work poverty. Since the LFS covers a much larger sample of households than the EU-SILC, it should be a more reliable source of data on the characteristics of those in employment. A comparison between the two in terms of low-wage earners, therefore, provides a check on the reliability of the EU-SILC data. In order to identify the low-paid in terms of their earnings relative to the average, the data on net monthly earnings reported by the LFS, which is in the form of deciles, is converted into monetary amounts using the EU-SILC, on the implicit assumption that the distribution of earnings according to the two surveys is similar. Earnings are then converted into hourly amounts on the basis of the LFS data on usual hours worked. The characteristics of the low-paid examined consist of gender, age, educational attainment levels, hours of work, the type of employment contract, occupation, sector of activity and country of birth (to reflect migrant background).

ESPN Flash Report 2015/5 - Germany - Better reconciliation of family, care and work (2015)
The conditions for the reconciliation of long-term care and work have significantly improved since the beginning of 2015. A new federal law provides statutory rights to care leave and/or to reduced working hours up to 24 months, with a guaranteed right of return from temporary part-time to full-time work. Employees who take up this scheme can claim a credit-financed benefit. In addition, employees are entitled to short-term care-leave up to ten working days in a year. The loss of income is compensated by an earnings replacement benefit amounting to 90 per cent of the last net monthly salary.

Labour Market Fact Sheet – November 2012 (2012)

Monthly Labour Market Fact Sheet – October 2012 (2012)

Monthly Labour Market Fact Sheet - September 2012  (2012)

Monthly Labour Market Fact Sheet - July 2012 (2012)

Monthly Labour Market Fact Sheet – June 2012 (2012)

Monthly Labour Market Fact Sheet – May 2012 (2012)