Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 41 for "Monthly Labour Market"

EU Employment situation and social outlook: Monitoring report - February 2009  (2009)

March 2009 monitor on employment and social situation  (2009)

monthly labour market Monitor: EU employment situation and social outlook - April 2009  (2009)

monthly labour market Monitor: EU employment situation and social outlook - May 2009  (2009)

June 2009 monthly monitor on the EU employment situation and social outlook  (2009)

monthly monitor: EU employment situation and social outlook - September 2009  (2009)

monthly labour market Monitor - October 2009  (2009)

monthly labour market Monitor - December 2009  (2009)

monthly labour market Monitor: EU employment situation and social outlook - January 2010  (2010)

monthly labour market Monitor - February 2010  (2010)