Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Изпълнение на европейския стълб на социалните права
Умения и квалификации


Европейска стратегия за заетост


Преместване и работа в Европа

Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействиетоФинансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 41 for "Monthly Labour Market"

monthly labour market Fact Sheet - February 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – March 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – April 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – May 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – June 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet - July 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet - September 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – October 2012  (2012)

labour market Fact Sheet – November 2012  (2012)

monthly labour market Fact Sheet – December 2012  (2012)