Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Стълб на социалните права


Умения
Европейска стратегия за заетост


Преместване и работа в Европа


Агенции и партньори


Социална защита и социално приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействието


Финансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 29 for "LTUfactsheet"

Country factsheet: long-term unemployment in the EU (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Austria (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Belgium (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Bulgaria (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Croatia (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Cyprus (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in the Czech Republic (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Denmark (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Estonia (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Finland (2015)