Навигационна пътека

 

Търсене в базата данни с документи

 

Всички области на политиката

Изпълнение на европейския стълб на социалните права
Умения и квалификации


Европейска стратегия за заетост
Преместване и работа в Европа

Агенции и партньори
Социална защита и социално приобщаване

Анализ, oценка, oценка на въздействиетоФинансиране
 

Резултати

Showing 1 - 10 of 29 for "LTUfactsheet"

Country factsheet: long-term unemployment in the Netherlands  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Poland  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Portugal  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Romania  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Slovakia  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Slovenia  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Spain  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in the EU  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Austria  (2015)

Country factsheet: long-term unemployment in Belgium  (2015)