Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 233 for "anticipedia"

Information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring  (2012)
Draft report of the EP EMPL committee with recommendations to the Commission on Information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring.

From crisis to recovery: Better informed policies for a competitive and fair Europe  (2012)
The new Eurofound four-year work programme 2013-2016

EEO Review 2012: Long-term unemployment  (2012)
In July 2012, the European Employment Observatory (EEO) commissioned the network of 33 SYSDEM experts to report on the theme of long-term unemployment in each of their own countries. The document outlines and summarises key points emerging from the national articles within the context of policy developments, research and data gathered at a European level. Further information on the national-level developments discussed in this report can be found in the national articles which are available on the EEO website.

Employment trends and policies for older workers in the recession  (2012)
This report summarises available data on recent employment trends for older workers in the EU27 as well as the results of organisation case studies and overviews on developments in workplace age management undertaken by Eurofound in 2011. The first section uses Eurostat data to provide a statistical portrait of the main trends in relation to labour market participation of older workers. The second section provides pointers on how age management policy has developed at company and national level before, during and after the Great Recession.

New skills and jobs in Europe: Pathways towards full employment  (2012)
The Europe 2020 employment strategy, and in particular its initiative ‘An agenda for new skills and jobs’, aims to support the full employment goal of the Lisbon Treaty. In a context of growing challenges for employment policies in Europe, this report questions current approaches and calls for increased policy learning amongst EU Member States. The report argues that there is room for improvement in employment in Europe and emphasizes the importance of improving access to education, developing more transversal skills and balancing job security and flexibility.

Working time - Foundation findings  (2012)
The number of hours worked per week continues to drift downwards, on average – the result of more people working part time, fewer people working long hours, and a fall in the collectively agreed working hours in many countries. Foundation Findings provide pertinent background information and policy pointers for all actors and interested parties engaged in the current European debate on the future of social policy. The contents are based on Foundation research and reflect its autonomous and tripartite structure.

SWD accompanying the Proposal for a Council Recommendation on Establishing a Youth Guarantee  (2012)
Young people struggle to find a foothold on the labour market. These difficulties have been amplified during the current crisis, with young people often being the first fired and last hired in such economic circumstances. Youth-specific responses are needed, now and in the future, and in this context the Commission is proposing a Council Recommendation on establishing a Youth Guarantee.

Skills supply and demand in Europe - Methodological framework  (2012)
Cedefop's medium-term skills forecasts have proven very popular. But how does the skills project approach the topic and draw conclusions? This publication provides an overview of the methods underpinning the project. Cedefop’s forecast is not intended to replace forecasting efforts in individual countries, but to share the knowledge acquired during the development of different systems and methods, and to highlight the results. This shared knowledge can help to improve the methods used in each country and to resolve outstanding issues.

The Social and Employment Situation in Ireland  (2012)
This briefing paper provides an overview on the social and employment situation in Ireland. It sets out how the Irish government responded to the financial crisis. In this context, the key measures to combat poverty and social exclusion are presented. Similarly, the authors shed light on the policy priorities of the Irish EU Presidency, beginning next January. Finally, the paper covers the topical issues discussed by the public in the field of employment and social affairs.

Social and Employment Situation in Cyprus  (2012)
This Report provides a general overview of the employment and social situation in Cyprus, especially during the crisis, as well as relevant social policies in place, taking into account the national reform programme to implement the Employment Guidelines in the form of measures to reach the EU 2020 goals. It then provides an overview of presidency priorities of relevance to the EMPL committee by indicating which dossiers will probably move forward during the Cyprus presidency and which ones are less likely to do so.