Podatkovna zbirka projektov ESS

ESF Logo

Projekt ESS

Iskalnik

Opomba: ta podatkovna zbirka se ne posodablja več. Zajema informacije o projektih Evropskega socialnega sklada, ki jih sofinancira EU v partnerstvu z državami članicami. V tej podatkovni zbirki so zajeti predvsem projekti iz programskega obdobja 2000–2006.

Vtipkajte ključno besedo in/ali uporabite eno ali več predhodno določenih meril.
background bottom right
Evropska komisija nudi ta iskalnik za preprostejši dostop javnosti do informacij. Seznam projektov ni izčrpen. Opise projektov so posredovale države članice. Opisi so zato pogosto na voljo samo v lokalnem jeziku. Ključne besede so v angleškem jeziku, da so vam v pomoč pri prepoznavanju projektov, ki vas zanimajo. Evropska komisija ne more jamčiti za točnost in popolnost podatkov in informacij, ki jih posredujejo države članice, niti ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo.

Zadnja posodobitev: maj 2012