Projectdatabank van het ESF

ESF Logo

ESF-project

zoekmachine

Let op: deze database wordt niet meer bijgewerkt. In de database staat informatie over projecten van het Europees Sociaal Fonds die zijn medegefinancierd door de EU in partnerschap met de lidstaten. De meeste projecten in deze database komen uit de programmeringsperiode 2000-2006.

Voer een sleutelwoord in en/of gebruik een of meerdere van de voorgeprogrammeerde criteria.
background bottom right
De Europese Commissie stelt deze zoekmachine ter beschikking om het publiek vlotter toegang tot informatie te geven. De lijst van projecten is niet noodzakelijk volledig. De projectbeschrijvingen werden aangeleverd door de lidstaten en zijn vaak enkel in de lokale taal beschikbaar. De sleutelwoorden zijn in het Engels om u te helpen de projecten te identificeren die voor u interessant zijn. De Europese Commissie kan de nauwkeurigheid of volledigheid van de door de lidstaten verstrekte gegevens of informatie niet waarborgen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eender welk gebruik ervan.

Laatste update: mei 2012