ESFi projektide andmebaas

ESF Logo

ESFi projekt

otsingumootor

NB! Seda andmebaasi enam ei uuendata. Siin leidub teavet Euroopa Sotsiaalfondi projektide kohta, mida Euroopa Liit rahastas koostöös liikmesriikidega. Selle andmebaasi projektid pärinevad peamiselt programmitöö perioodist 2000–2006.

Sisestage märksõna ja/või kasutage ühte või mitut etteantud kriteeriumi.
background bottom right
Euroopa Komisjon on selle otsingumootori loonud selleks, et teha teave avalikkusele paremini kättesaadavaks. Projektide loetelu ei pruugi olla ammendav. Projektide kirjeldused on saadud liikmesriikidelt. Sageli on need saadaval vaid kohalikus keeles. Märksõnad on ingliskeelsed, et huvipakkuvaid projekte oleks lihtsam leida. Euroopa Komisjon ei saa tagada liikmesriikide esitatud andmete ja teabe täpsust ega terviklikkust, samuti ei vastuta komisjon nende kasutamise eest.

Viimati värskendatud: mai 2012