Publikationer / Informationscentrum

Vårt informationscentrum tillhandahåller information och dokumentation om verksamheten inom EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Vi tar gärna emot besök men du bör boka tid. Informationscentrumets adress är 27, rue Joseph II, B-1000 Bryssel, Belgien.

Vårt bibliotek innehåller knappt 10 000 volymer som du kan ta del av på plats eller genom fjärrlån.