Regler för skydd av personuppgifter

Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

Vi samlar in följande personuppgifter genom kontaktformuläret:

Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering samlar in personuppgifterna som ett led i sitt kommunikationsarbete och för att samla in statistik om förfrågningarna.

Statistiken används inte för att svara på förfrågningarna.

Personuppgifterna sparas i ett register för framtida bruk och kontrolleras för att rensa bort påhittade eller felaktiga uppgifter.

Alla personuppgifter som lämnas in till kommissionen hanteras i enlighet med förordning nr 45/2001 om skydd för enskilda då deras personuppgifter behandlas.  

Dataregisteransvarig

Registeransvarig för dina personuppgifter är den enhet inom generaldirektoratet som besvarar din förfrågan. Se kontaktuppgifterna nedan.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Behörig personal i den ansvariga enheten i generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (beroende på ämnet för din förfrågan) har tillgång till personuppgifterna. Det är bara de som kan läsa och korrigera uppgifterna om det har blivit något fel vid inmatningen.

Säkerhet

Endast personal som sysslar med frågor som rör din förfrågan kan se dina personuppgifter. Uppgifterna lagras i fil- och e-postsystem som är skyddade genom personlig åtkomstkontroll.

Kan jag kontrollera, ändra eller radera mina personuppgifter?

Du har rätt att kontrollera, ändra eller begära att dina personuppgifter raderas. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur längre sparar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter används så länge som det behövs för att besvara din förfrågan. Sedan sparas uppgifterna i ytterligare två år för eventuell administrativ uppföljning.

Kontaktuppgifter

Alla förfrågningar ska om möjligt skickas via kontaktformuläret. Du kan också kontakta generaldirektoratet och vi vidarebefordrar din förfrågan till rätt enhet. Skriv till följande adress: 

Europeiska kommissionen
GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
1049 Bryssel
BELGIEN 

Klagomål

Om du har klagomål kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.