Publikacije in informativni center

Naš informativni center bo odgovarjal na zahteve v zvezi z informacijami in dokumentacijo o dejavnostih, ki sodijo v pristojnost Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji. Za obisk knjižnice se je treba dogovoriti. Informativni center je na naslovu 27 Rue Joseph II, B-1000 Bruselj.

Obiskovalcem je na voljo tudi knjižnica s skoraj 10 000 izvodi, ki so namenjeni ogledu v knjižnici ali medknjižnični izposoji.