Izjava o omejitvi odgovornosti

Logotip in drugo vizualno gradivo evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 lahko uporabite za vse dejavnosti, ki so v skladu z načeli in cilji evropskega leta. To dovoljenje ne daje izključnih pravic.

O dejavnostih in pobudah, za katere uporabljate logotip, morate obvestiti Evropsko komisijo, ki se lahko odloči za njihovo objavo na spletišču evropskega leta. Evropska komisija si pridržuje pravico, da kadarkoli umakne pogojno dovoljenje, če se po njenem mnenju uporablja neprimerno, kar pomeni tudi v komercialne namene. Komisija ne odgovarja za gradivo, kadar ga uporabljajo tretje osebe.

Morebitna vprašanja v zvezi z dovoljenjem za uporabo logotipa nam lahko pošljete.