Izjava o varstvu podatkov

Zbiranje podatkov

Na kontaktnem obrazcu so naslednji podatki:

Te podatke zbiramo, da lahko Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje v okviru svojih komunikacijskih dejavnosti po potrebi kontaktira uporabnike, in za statistične namene.

Na obravnavo zahtevkov, na katere vedno odgovorimo, ti podatki ne vplivajo.
Podatke shranimo in preverimo, ali vsebujejo navidezne oziroma nepravilne informacije, ter jih potrdimo za nadaljnjo uporabo.

Vsi osebni podatki, ki jih pridobi Komisija, se obravnavajo strogo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.  

Nadzornik podatkov

Osebne podatke nadzoruje poseben oddelek Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, ki tudi odgovarja na vaša vprašanja. Glej „Kontakt“ spodaj.

Dostop do podatkov

Pooblaščeni zaposleni v pristojni enoti Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje imajo (glede na predmet zahtevka) dostop do zbranih podatkov in so edini pristojni za vnašanje popravkov.

Varnostni ukrepi

Vpogled v osebne podatke imajo samo zaposleni, ki obravnavajo vaš zahtevek. Dostop do podatkov, ki so shranjeni v sistemu datotek in elektronskih poštnih predalih, je nadzorovan.

Sprememba in izbris podatkov

Pravico imate, da svoje podatke preverite, spremenite ali zahtevate njihov izbris. Glej „Kontakt“ spodaj.

Obdobje hrambe podatkov

Osebne podatke uporabljamo samo tako dolgo, kolikor je potrebno (tj, za odgovor na zahtevek). Po končani obravnavi zahtevka, se lahko hranijo še dve leti za morebitne upravne namene.

Kontakt

Po možnosti je treba vse zahtevke poslati s kontaktnim obrazcem. Zahtevek lahko tudi pošljete generalnemu direktoratu, ki ga bo posredoval ustreznemu oddelku, na naslov:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM 

Pravna sredstva

Pritožbo lahko vložite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.