Declinarea responsabilităţii

Logoul Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012, precum şi celelalte elemente vizuale, pot fi utilizate pentru orice activităţi compatibile cu principiile şi obiectivele Anului. Dreptul de a utiliza aceste elemente nu are caracter exclusiv.

Utilizatorii trebuie să informeze Comisia Europeană atunci când folosesc logoul pentru orice tip de activităţi şi iniţiative. Există posibilitatea ca activităţile sau iniţiativele respective să fie astfel incluse pe site-ul Anului european. Comisia îşi rezervă dreptul de a retrage oricând această autorizaţie condiţionată, în cazul în care consideră că este utilizată necorespunzător, inclusiv în scopuri comerciale. Comisia nu răspunde de modul în care părţile terţe utilizează aceste materiale.

Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi îndoieli privind dreptul de a utiliza logoul.