Declaraţie de confidenţialitate

Ce date se colectează, în ce fel şi de ce

Din formularul de contact se obţin următoarele date:

Datele sunt colectate pentru ca Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene să-i poată contacta pe utilizatori, în cadrul activităţilor sale de comunicare. De asemenea, acestea vor permite realizarea unor statistici cu privire la întrebările cititorilor.

Datele nu sunt relevante pentru modul în care sunt prelucrate solicitările dumneavoastră. Toate întrebările vor fi atent analizate şi vor primi un răspuns.

Informaţiile sunt salvate într-un repertoriu, verificate pentru a elimina datele fictive sau incorecte şi validate spre a fi utilizate ulterior.

Toate datele cu caracter personal furnizate Comisiei sunt prelucrate în strictă conformitate cu Regulamentul 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Răspunderea privind prelucrarea datelor

De prelucrarea datelor dumneavoastră personale răspunde acel departament din cadrul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune care răspunde solicitării dumneavoastră. A se vedea mai jos secţiunea „contact”.

Accesul la date

La datele colectate are acces personalul autorizat al unităţii responsabile din cadrul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene (în funcţie de subiectul solicitării). Aceasta are, în exclusivitate, autoritatea de a citi şi corecta datele în cazul unor erori de înregistrare.

Măsuri de securitate

La datele dumneavoastră personale nu va avea acces decât personalul care se ocupă de probleme la care face referire solicitarea dumneavoastră. Datele sunt stocate într-un sistem de fişiere şi în căsuţe poştale electronice, accesul la acestea din urmă fiind controlat.

Verificarea, modificarea sau ştergerea datelor

Aveţi dreptul de a verifica, modifica sau solicita ştergerea datelor dumneavoastră. A se vedea mai jos secţiunea „Adrese de contact”.

Perioada de stocare a datelor

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate atâta timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului propus (adică pentru a răspunde solicitării dumneavoastră). După transmiterea răspunsului, datele mai pot fi păstrate timp de doi ani, în scopuri administrative care ţin de monitorizare.

Adresa de contact

Pe cât posibil, toate solicitările trebuie transmise utilizând formularul de contact. Totuşi, puteţi contacta Direcţia Generală, care va înainta solicitarea dumneavoastră departamentului competent, la adresa:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIA

Căi de atac

Pentru contestaţii, vă puteţi adresa oricând Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.