Specifieke privacyverklaring

Inzameling van gegevens

Met het contactformulier worden de volgende gegevens opgevraagd:

Wij verzamelen deze gegevens zodat het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie met de gebruiker contact kan opnemen en statistieken kan opstellen.

De gegevens zijn niet van belang voor de behandeling van aanvragen. Deze worden altijd discreet en zorgvuldig beantwoord.

De informatie wordt in een database opgeslagen, na validatie aan de hand van een controle op fictieve en onjuiste gegevens.

De Commissie leeft Verordening nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens strikt na. 

Verantwoordelijkheid

Het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, dat uw vraag moet beantwoorden, is ook verantwoordelijk voor wat er met uw gegevens gebeurt. Meer hierover vindt u op de pagina "Contact".

Toegankelijkheid

Alleen medewerkers van directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie die tot het team behoren dat met de behandeling van uw vraag is belast, hebben toegang tot de verzamelde gegevens en mogen deze inzien en corrigeren, mochten zij onjuist blijken.

Beveiliging

Alleen personeel dat met de behandeling van uw vraag is belast, heeft toegang tot uw gegevens. De gegevens worden bewaard in computerbestanden en elektronische brievenbussen die alleen toegankelijk zijn na een identiteitscontrole.

Controleren, wijzigen en wissen

U kunt uw gegevens controleren, aanpassen of laten wissen. Een verzoek hiertoe dient u aan het "contactadres" hieronder te richten.

Bewaarduur

Uw gegevens worden in ieder geval bewaard zolang als nodig is voor de beantwoording van uw vraag. Daarna kunnen zij nog maximaal twee jaar worden bewaard voor eventuele follow-up.

Contactadres

U moet uw verzoek zo mogelijk indienen met behulp van het contactformulier. Als dan niet kan, kunt u uw verzoek rechtstreeks aan het directoraat-generaal sturen, dat uw verzoek naar de relevante dienst zal doorleiden:

Europese Commissie
DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
B-1049 Brussel
BELGIË

Klachten

Met klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.