Paziņojums par konfidencialitāti

Kādus datus mēs ievācam, kādā veidā un kādēļ to darām

No saziņai paredzētās anketas mēs par jums iegūstam šādus datus:

Šīs ziņas ievāc, lai Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts varētu sazināties ar vietnes lietotājiem, īstenojot saziņu ar sabiedrību un ievācot statistikas datus par pieprasījumiem.

Šie dati nav būtiski, apstrādājot pieprasījumus; pieprasījumus rūpīgi izskata, un sniedz atbildes.

Šo informāciju saglabā datubāzē, pārbauda, vai ziņas ir pareizas un patiesas un tad apstiprina, ka to drīkst turpmāk izmantot.

Visi personas dati, kas sniegti Komisijai, tiek apstrādāti, stingri ievērojot Regulu 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.  

Par datu apstrādi atbildīgā persona

Par jūsu personas datiem atbild Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta nodaļa, kura atbildēs uz jūsu pieprasījumu. Skatiet sadaļu “Kontaktinformācija” zemāk.

Piekļuve datiem

Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta kompetentās nodaļas darbinieki, kam ir tādas tiesības, var piekļūt savāktajiem datiem, un tikai viņi var tos izlasīt vai izlabot, ja tajos ir kāda kļūda. Tas, kura nodaļa būs atbildīga, ir atkarīgs no jūsu pieprasījuma satura.

Drošības pasākumi

Jūsu personas dati būs pieejami tikai darbiniekiem, kuri izskata jūsu pieprasījumu. Datus glabā aktu sistēmā un elektroniskās pastkastītēs, kurām var piekļūt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai darbiniekam ir šādas tiesības.

Datu pārbaude, labošana un izdzēšana

Jums ir tiesības pārbaudīt ziņas par sevi, tās labot un pieprasīt, lai tās izdzēš. Skatiet sadaļu “Kontaktinformācija” zemāk.

Cik ilgi datus glabā

Ziņas par jums glabā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu iecerēto rezultātu (piemēram, atbildētu uz jūsu pieprasījumu). Pēc atbildes sniegšanas datus glabā vēl divus gadus, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams veikt administratīvus pasākumus.

Kontaktinformācija

Ja iespējams, visi jautājumi jāsūta ar elektroniskās saziņas veidlapas palīdzību. Tomēr varat savu vēstuli ģenerāldirektorātam nosūtīt arī pa parasto pastu, un tā tiks nodota attiecīgajai nodaļai. Pasta adrese ir šāda:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM 

Iespēja sūdzēties

Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.