Specialus pranešimas apie privatumo apsaugą

Kokie duomenys renkami, kaip jie renkami ir kodėl?

Išsaugomi šie kreipimosi formoje pateikiami duomenys:

Šie duomenys renkami tam, kad Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas galėtų susisiekti su naudotojais komunikacijos tikslais ir kaupti užklausų statistinius duomenis.

Nuo šių duomenų nepriklausys tai, kaip jūsų užklausą tvarkysime: visas užklausas rūpestingai išnagrinėjame ir į jas atsakome.

Informacija išsaugoma saugykloje, patikrinama, ar visi duomenys yra teisingi, ir patvirtinama, kad ja galima naudotis ateityje.

Visi Komisijai pateikti asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Reglamento 45/2001 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis nuostatų.  

Duomenų tvarkytojas

Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas specialus Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato skyrius. Jis atsakys į jūsų užklausas. Žr. toliau esantį skyrelį „Kontaktai“.

Prieiga prie duomenų

Prieigą prie renkamų duomenų turi tik atsakingo Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato skyriaus įgaliotieji darbuotojai (nelygu, kokia užklausos tema). Tik jie turi teisę skaityti ir pataisyti jūsų duomenis, jei jie būtų neteisingi.

Saugumo priemonės

Prieigą prie jūsų asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie yra atsakingi už su jūsų užklausa susijusius klausimus. Duomenys kaupiami archyvų sistemoje ir elektroninio pašto dėžutėse. Prieiga prie jų yra griežtai kontroliuojama.

Duomenų tikrinimas, keitimas arba pašalinimas

Turite teisę tikrinti, keisti arba paprašyti pašalinti jūsų duomenis. Žr. toliau esantį skyrelį „Kontaktai“.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tol, kol atsakysime į jūsų užklausą. Atsakius į užklausą, duomenys gali būti saugomi dar dvejus metus dėl galimų tolesnių administracinių procedūrų.

Kontaktai

Užklausas, kiek įmanoma, reikia siųsti naudojantis kreipimosi forma. Tačiau galite kreiptis ir į generalinį direktoratą. Jis jūsų užklausą perduos atsakingam skyriui. Adresas:

Commission européenne
DG Emploi, affaires sociales et inclusion
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE 

Skundai

Visada turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.